nicolae_tanaseDumneavoastră ştiţi că la Botez ne botezăm în apă. Dar mai ştiţi că ne ungem cu Sfântul Mir, şi ne ungem în unire cu toţii. Mai e, însă, încă o unire, încă o rânduială. Acum, când noi ţinem post, cu noi mai ţin post sute de mii, milioane, zeci de milioane.

Suntem 226 de milioane de ortodocşi în lume. Nu suntem aşa mulţi, pentru că Ortodoxia este calea strâmtă şi la Ortodoxie nu vine oricine. Nu putem şti câţi ţin post, dar cel puţin zeci de milioane deodată ținem post. Deodată. De aceea, nu trebuie să stricăm postul, nu trebuie să stricăm rânduiala.

Nu pentru că a mânca este păcat, ci pentru că noi ne caracterizăm prin rânduială. E important dacă este sau nu este rânduială, pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul rânduielii, Dumnezeul nostru este Dumnezeul ordinii, nu al indisciplinei.

(Preot Nicolae Tănase, Să nu-L răstignim iarăşi pe Hristos, Editura Agaton, Făgăraș, 2011, p. 116)