avva-petroniu-tanaseDupă învățătura sfintei noastre Biserici Ortodoxe, Dumnezeu îi rânduiește fiecărui om la botez un înger păzitor, care stă în preajma lui toată viaţa. În acelaşi timp, şi duhuri necurate se află în jurul omului. Şi unii şi alţii au „cărţi” în care se scriu cu de-amănuntul gândurile, cuvintele, faptele şi toate simţirile omului: îngerii – pe cele bune, diavolii – pe cele rele.

        În unele icoane ale Înfricoşatei Judecăţi, în faţa tronului Dreptului Judecător, se vede o cumpănă ţinută de o mână; de o parte şi de alta, se văd îngeri şi diavoli ţinând cărţile vieţii oamenilor pe care le pun în cântar, iar în partea care atârnă mai greu, acolo merge fiecare om.

        Iată câteva din mulţimea de mărturii care afirmă că toate cele trăite de om de-a lungul vieţii sale pământeşti se scriu undeva în „cărţi” şi care, la Înfricoşata Judecată, se vor deschide în văzul tuturor şi fiecare va fi judecat potrivit cu cele scrise în „cartea” vieţii sale.

        Fără îndoială, „cărţile” de care pomenesc aşa de stăruitor Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie sunt altfel de cărţi decât cărţile noastre materialnice, de vreme ce şi îngerii care scriu în ele sunt fiinţe netrupeşti. Oricum ar fi, un lucru este sigur, căci avem atâtea mărturii: există cu adevărat „cărţi”, este şi scriitor care scrie şi nimic din viaţa omului, dar absolut nimic, nici faptă, nici cuvânt, nici gând, nu rămâne nescris şi toate au însemnătate pentru mântuirea omului, precum o confirmă şi Marele Vasilie, zicând: „La Judecată, nu numai faptele şi cuvintele, ci şi gândurile vor fi cercetate”.

(Ieromonah Petroniu Tănase, Chemarea Sfintei Ortodoxii, Editura Bizantină, București, 2006, pp. 92-94)