Preoți slujitori ai altarului în Parohia Chichiș au fost următorii:

Pr.Zosim Popovici (1805)                                           Pr.Nicolae Popovici (1813-1849)
Pr.Ilie Murea (1851-1863)                                           Pr.Nicolae Bontaș (1865-1869)
Pr.Veniamin Popovici (1877-1884)                         Pr.Moise Grecianu (1886-1921)
Pr.Gheorghe Lincu (1923-1947)                               Pr.Vasile Glodeanu (1947-1973)
Pr.Virgil Mirică (1973-1988)                                     Pr.Ioan Ovidiu Maciucă (1988-1993)
Pr.Nicolae Plămădeală (1993-1999)                       Pr.Ioan-Florin Gavrilă (1999 și în prezent)

Curriculum vitae

2015-09-10-00-37-07 Preot Iconom Stavrofor Gavrilă Ion, născut în anul 1969, luna Mai, ziua 11, în localitatea Dealu-Morii, judeţul Bacău, avându-i ca părinţi pe Vasile şi Valeria Gavrilă.

Am absolvit cursurile Liceului Industrial nr. 1 din loc. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, în anul 1986.

În anul 1988 am urmat cursurile Şcolii de Cântăreţi Bisericeşti din luna septembrie, la Cluj-Napoca, după care am fost cântăreţ la Parohia Vâlcele, jud. Covasna, pînă în anul 1989. În anul 1990, am satisfăcut stagiul militar la U.M. 01042, din Curtea de Argeş, după care am revenit cântăreţ bisericesc la Parohia Sfântu Gheorghe nr.2.

În anul 1993 m-am înscris la Facultatea de Teologie ”Andrei Şaguna” din Sibiu, după care la înfiinţarea Episcopiei Covasna şi Harghita, m-am transferat la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Bucureşti, unde am absolvit, având teza de licenţă ”Panteonul Mezopotamian” la disciplina Istoria şi Filozofia Religiilor, sub îndrumarea ştiinţifică a D-lui Prof. Univ. Dr. Doc. Remus Rus.

În anul 1995, luna mai, ziua 14, am primit Taina hirotoniei întru diacon de către IPS IOAN SELEJAN, pe atunci Episcop al Episcopiei Covasna şi Harghita, iar în data de 21 mai, am fost hirotonit preot, pe seama Parohiei Ojdula, din jud. Covasna. Din anul 1999, 14 noiembrie am fost transferat la Parohia Ortodoxă Chichiş până în prezent. În perioada anilor 2002- 2007, am predat în şcolile din oraşul Sfântu Gheorghe, respectiv în loc. Chichiş, disciplina Religie. Începând cu anul 2013, am publicat în ziarul ”Condeiul Ardelean”, din Sfântu Gheorghe, la diferite Sărbători ale Sfinţilor şi praznice Împărăteşti, predici şi cuvinte de învăţătură pentru tot folosul sufletesc. Începând cu anul 2016 am început publicarea revistei parohiale ,,Buletin Parohial”.

În anul 2013, am urmat cursurile de masterat ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă, din cadrul Universităţii Piteşti, având ca Lucrare de Disertaţie ”Semnificaţia rugăciunii în marile tradiţii şi religii ale lumii”, sub îndrumarea D-lui Prof. Univ. Dr. Pr. Ioan Stancu.

Sunt căsătorit, din anul 1995, 28, aprilie, cu D-na Biatrice-Adriana, născută la data de 27, Iunie, 1969, loc. Albeşti, jud. Vaslui, avându-i ca părinţi pe Gheorghe (decedat) şi Maria Capşa, absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, specializarea Finanţe şi Bănci, din cadrul Universităţii Române de Ştiinţe şi Arte ”Gheorghe Cristea” din Bucureşti, în anul 2010. Împreună avem patru copii, trei băieţi şi o fată.