IntampindluiIcGr  Astăzi, iubiţi credincioşi, la 40 de zile de la Întrupare, adică de la Naşterea Domnului Iisus Hristos din Fecioara Maria, cinstim ziua în care Pruncul Iisus este dus la templul din Ierusalim, de către Preasfânta lui Maică şi de către Dreptul Iosif, ascultând de porunca Legii vechi şi împlinind această poruncă.

        Şi tot astăzi, cinstim şi ziua când bătrânul Simeon, mişcat de Duhul Sfânt, a venit, şi el, la templu, unde i s-a împlinit, înainte de moarte, aşteptarea de a-L vedea cu ochii pe Mesia, precum i s-a făgăduit. Iar în pruncul cel adus la templu el a văzut, cu ochi proorocesc, noua putere de mântuire, pe care Dumnezeu a dăruit-o lumii, puterea de mântuire fără margini a credinţei în Hristos, putere mai tare decât a Legii vechi. Bucuros de această descoperire, bătrânul Simeon a venit în întâmpinarea pruncului Iisus, L-a binecuvântat şi luându-L în braţe, plin de recunoştinţă, şi-a cântat minunata lui cântare de preamărire, care ne arată ce a văzut el despre pruncul Iisus.

        Pentru el, Hristos este puterea cea mare de mântuire a lui Dumnezeu în lume, Hristos este lumina tuturor popoarelor, Hristos este slava lui Israel cel vechi şi a lui Israel cel nou.

        Astfel, astăzi, prin glasul bătrânului Simeon, se întâlnesc, în templu, Legea veche a slovei, cu Legea cea nouă a Duhului Sfânt. Şi Mântuitorul împlineşte porunca Legii vechi, în numele nostru al tuturor, că să ne facă pe toţi liberi faţă de Legea veche, dar totodată ne cheamă şi să primim Legea cea nouă, putere de mântuire a credinţei în El, mai tare decât Legea veche, puterea de mântuire a tuturor popoarelor lumii. Această veste bună este darul cel mai de preţ al întâmpinării Domnului de astăzi, de către Dreptul Simeon, la templu.

        Iubiţi credincioşi, haideţi să vedem altfel pentru noi această zi, este ca şi când fiecare din noi ar lua pe pruncul Iisus şi ar zice, ca şi Simeon: “Ochii mei Stăpâne, au văzut mântuirea Ta, pe care ai gătit-o pentru toate neamurile”. Iar rugăciunea lui Simeon: “Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne”, nu vrea să spună numai că acela care a primit pe Iisus poate muri în pace, ci ea însemnează că şi cel care a primit pe Iisus şi puterea Lui de mântuire, are cu sine puterea de a trăi şi viaţa de aici, împăcat cu Dumnezeu, departe de robia păcatului şi liber de tirania celui rău.Intampinarea-Domnului-in-Templu

        Iată de ce acest praznic  dumnezeiesc, este important pentru suflarea creştină, căci  bucuroşi şi îndatoraţi de această tainică veste bună, venim şi aducem şi noi din prinosul nostru binecuvantindu-le la Sfânta şi Dumnezeiască Liturghie,  să rostim şi noi, cu bătrânul Simeon, cântarea lui de recunoştinţă, astăzi:

“Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor; lumină spre descoperirea neamurilor şi slavă poporului Tău dreptcredincios.”

        Cu multă bucurie dar în acelaşi timp cu mare tristeţe pentru cele ce se întîmplă în ţara noastră ,ne rugăm Tatălui Ceresc şi Fiului Său cel Dumnezeiesc Mîntuitorul nostru Iisus Hristos să dea celor care ne conduc şi ne păstoresc duhul înţelepciunii şi al respectului faţă de acest popor, şi totodată să ne dea răbdare şi tărie să trecem cu bine peste toate încercările ce vin asupra neamului şi asupra ţării noastre. Amin!

Pr.Ic.Stavr. Ioan Gavrilă